Als inwoner van België betaal je belastingen op transacties die je uitvoert op de beurs. Voorlopig kan BUX dit nog niet automatisch voor je doen, maar het is zeker iets dat wij in de toekomst willen aanbieden. Vandaag betekent dit dus nog altijd dat je de belasting zelf moet aangeven. Al lijkt het in eerste instantie redelijk ingewikkeld, willen we dit voor jou zo gemakkelijk mogelijk maken.


Wat is de TOB?

Als inwoner van België ben je verplicht om belastingen te betalen op iedere transactie van een Belgisch of buitenlands aandeel. Dit wordt ook wel de taks op beursverrichtingen (TOB), beurstaks of ‘taxe sur les opérations de bourse’ genoemd.

 

Hoe wordt de TOB berekend? 
De belasting wordt berekend als een percentage van de totale prijs van de uitgevoerde orders. Voor aandelen is het percentage 0,35% en voor ETF’s is dit 0,12%. De maximale belasting per transactie is € 1600.


Wat kan BUX doen om me te helpen?

BUX stuurt elke maand een overzicht van de orders die je hebt uitgevoerd en hoeveel belasting je hierop moet betalen. Ook vertelt dit document hoe je de belasting moet betalen.

Wanneer betaal ik de belasting?
De belasting moet aangegeven en betaald zijn vóór de laatste werkdag 2 maanden na de uitvoeringsdatum van de transactie(s). Bij extra vragen kun je altijd de verantwoordelijke autoriteiten contacteren (e-mail: CPIC.TAXDIV@minfin.fed.be).


BUX stuurt je iedere maand een overzicht. Het enige wat jij hoeft te doen is dit document afdrukken, invullen, ondertekenen en vervolgens e-mailen naar CPIC.TAXDIV@minfin.fed.be


Let op: de aangifte is je eigen verantwoordelijk. BUX kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.


Hoe vul ik het formulier in?

→ In de hoofdtitel AANGIFTE VAN DE TAKS OP DE BEURSVERRICHTINGEN VOOR DE MAAND ……./…..... EN DE MAAND ……./……...  vul je de maanden in waarop je de belasting moet betalen (je kan betalen per 2 maanden)


→  Bij het eerste onderdeel ‘Identificatie van de aangever’ vul je het volgende in: 

  • Je ‘nationaal nummer of ondernemingsnummer’: dit is je rijksregisternummer (het 11-cijferige nummer op de achterkant van je identiteitskaart)

  • Je achternaam en voornaam + aanduiding (in dit geval ‘ordergever’)

  • Het adres waar je bent ingeschreven→ Het tweede onderdeel ‘Berekening van de taks zonder plafond’:

Je vindt alle benodigde informatie voor dit onderdeel in het ‘TOB overzicht’-document dat wij je toesturen. 

  • Als je ETF’s hebt verhandeld, vul je op de regel van 0,12% het aantal transacties + de belastbare grondslag + het bedrag van de taks in. 

  • Als je aandelen hebt verhandeld, vul je op de regel van 0,35% het aantal transacties + de belastbare grondslag + het bedrag van de taks in. 

  • Ten slotte vul je het totale bedrag van de verschuldigde taks zonder plafond in.


Je hoeft de rest van het document niet in te vullen als je alleen handelt via BUX. Mogelijk moet je andere onderdelen invullen als je bij andere brokers beleggingen hebt. Wij raden je aan om een belastingadviseur te contacteren voor hulp.


→ Onderteken het document.


→ Verstuur het ingevulde document naar CPIC.TAXDIV@minfin.fed.be.


→ Het verschuldigde bedrag aan taks moet je overmaken naar dit rekeningnummer:

  • IBAN: BE39 6792 0022 9319

BIC: PCHQ BE BB


Het aangifteformulier vind je hieronder:: 


We hopen je hiermee geholpen te hebben.

Meer informatie vind je op https://financien.belgium.be/Bij extra vragen kun je gerust ons support team contacteren via de chat!